Recruitment KPI’s

Recruitment KPI’s

Recruitment KPI’s zijn dé manier om vast te stellen en te meten of jouw recruitmentstrategie voor de juiste resultaten zorgt. Door te sturen op KPI’s tillen we jouw recruitmentafdeling naar het volgende niveau. Benieuwd hoe jouw organisatie er voor staat?

Wat zijn recruitment KPI’s?

KPI staat voor Key Performance Indicator. Met een kritieke prestatie-indicatoren kun je de prestaties van je organisatie, je teams en de afzonderlijke medewerkers meten.

Wij zetten KPI’s in om te meten hoe succesvol jouw recruitment nu is en hoe succesvol recruitment straks is na onze interventies en jouw vernieuwde recruitment strategie.

Als organisatie stel je meestal zelf relevante KPI’s op, die aansluiten bij de doelen die staan voor jouw HR- of recruitment afdeling. Enkele voorbeelden van recruitment KPI’s zijn: reactiesnelheid op kandidaten, kosten per kandidaat en het aantal kandidaten per vacature.

Waarom werken met recruitment KPI’s

Meten is weten. Zonder KPI’s wordt het moeilijk om je recruitmentstrategie op een goede manier te implementeren. Enkele redenen om te werken met recruitment KPI’s zijn:

1. Prestaties in kaart brengen

Door KPI’s op te stellen, kun je als organisatie de prestaties van jouw recruitmentafdeling meetbaar maken. KPI’s stellen je organisatie in staat om objectief te meten hoe effectief jouw recruitment processen zijn.

2. Voortgang meten

Wat zijn de grootste doelstellingen en uitdagingen die jouw recruitmentafdeling moet tackelen? Dit heb je als het goed is geformuleerd in je recruitmentstrategie, heb je die nog niet? Dan helpen we je graag bij het opstellen hiervan. KPI’s geven je inzicht in de voortgang van je strategische doelen. Door scherpe KPI’s op te stellen kun je tijdig gerichte acties ondernemen om je organisatie bij te stellen in de richting van je recruitmentstrategie.

3. Data-driven besluitvorming

KPI’s stellen je organisatie in staat om datagedreven beslissingen te maken. Door data slim in te zetten in je besluitvorming kun je beter geïnformeerde beslissingen maken. KPI’s maken het mogelijk om trends en patronen te herkennen. Als organisatie kun je deze input gebruiken om je recruitmentstrategie aan te passen.

4. Verbeterde efficiëntie

Door KPI’s te meten kun je bottlenecks in je processen identificeren en aanpassen. Hierdoor kun je het recruitmentproces continu verbeteren, wat kan leiden tot kortere doorlooptijden, lagere kosten per werving en een algemene verbetering van de efficiëntie van het wervingsproces.

5. Benchmarking

Vergelijk je recruitmentprocessen met die van vergelijkbare bedrijven en ontdek hoe jouw organisatie presteert ten opzichte van anderen. Dit kan helpen om de best practices van anderen te identificeren en implementeren. Door te werken met meetbare cijfers kun je objectief en effectief benchmarken met andere organisaties. Ook worden er jaarlijks recruitment KPI’s en gemiddeldes bekend gemaakt. Goed om deze naast die van jouw organisatie te leggen.

7 Belangrijke KPI’s voor iedere recruitment afdeling

Er zijn een aantal KPI’s die in onze ogen belangrijk zijn voor iedere organisatie:

Cost per hire

De Cost per hire is een KPI waarmee je de totale kosten berekent die je als organisatie maakt om een nieuwe medewerker aan te nemen. Deze KPI geeft inzicht in de kosten die je als organisatie maakt om een nieuwe kandidaat aan te nemen. Je kunt hierbij denken aan de wervings- en screeningskosten, maar ook onboardingkosten en technologie-uitgaven zoals recruitment software vallen hieronder.

Time to hire / Time to fill

De gemiddelde Time to hire of Time to fill geeft inzicht in hoeveel tijd het kost om een vacature te vullen. Deze tijd loopt van het moment dat de vacature (intern) wordt geopend tot aan het moment dat een geschikte kandidaat jouw contract ondertekend heeft.

Quality of hire

Quality of hire geeft inzicht in de kwaliteit van nieuw aangenomen medewerkers. Factoren zoals prestatiebeoordelingen, tijd die nodig is voor onboarding, retentie en de bijdrage die nieuwe medewerkers leveren aan het team worden gebruikt om de kwaliteit van nieuwe talenten te beoordelen.

Efficiëntie per wervingskanaal

De efficiëntie per wervingskanaal meet hoe effectief ieder kanaal is bij het aantrekken van nieuwe kandidaten. In principe meet je de verhouding tussen het aantal sollicitaties per gebruikt kanaal. Hiermee creëer je inzicht in de meest effectieve kanalen, waardoor je een betere afweging kunt maken in je keuze van wervingskanaal.

Verlooppercentage

Het verlooppercentage, of de retentie van medewerkers zegt wat over je Employer Brand. Deze KPI meet het aantal medewerkers dat jouw organisatie verlaat binnen een bepaalde periode. Het verlooppercentage geeft hiermee inzicht in de werknemerstevredenheid en -betrokkenheid.

Reactiesnelheid recruiter

Een belangrijke KPI om de efficiëntie van je recruitmentafdeling te meten. Door snel te handelen bij vragen of andere contactmomenten verklein je de kans dat kandidaten vroegtijdig afhaken of zelfs al een andere baan gevonden hebben. Daarnaast zegt de reactiesnelheid van je recruiters wat over de candidate experience.

Vacature effectiviteit

Hoe effectief zijn de vacatures die je uitzet? Je kunt dit op twee manieren meten. Het gemiddeld aantal kandidaten per vacature en het percentage gekwalificeerde kandidaten per vacature (aantal gekwalificeerde kandidaten / totaal kandidaten). Beide cijfers kunnen jouw organisatie mooie inzichten geven over het verbeteren van je vacature kwaliteit.

Hoe meet je recruitment KPI’s?

Iedere KPI vraagt om andere meetmethodes. KPI’s zoals Cost per hire zijn makkelijker meetbaar dan de Quality of hire. Wanneer je aan de slag gaat met recruitment KPI’s is het vooral belangrijk om van tevoren een vaste meetwijze te formuleren. Zo is het voor iedereen in je organisatie helder hoe er gemeten wordt en welke gegevens verzameld dienen te worden. Veel recruitmentsystemen (ATS-systeem) bieden hierbij een uitkomst. Geeft jouw recruitmentsysteem niet de juiste data? Denk dan eens aan een Power BI. De Microsoft Power BI is een interactieve tool voor het visualiseren van data.

Meer halen uit je recruitment op basis van KPI’s?

Wil jij meer inzicht in je recruitment output? Ga aan de slag met datagedreven recruitment, door te werken met KPI’s die aansluiten bij je recruitmentstrategie. De specialisten van Recruitment Now helpen je graag verder. We ondersteunen organisaties dagelijks bij het verbeteren van hun employer brand en het optimaliseren van hun recruitmentprocessen. Benieuwd wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op voor een gratis recruitment scan!

Jouw recruitment uitbesteden?

Jouw recruitment uitbesteden?

Algemene voorwaarden

Design en realisatie door Dashed